Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Lawyers Association

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Đăng ngày 09-06-2021 21:37
728 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công điện số 391 -CĐ/TU ngày 09/6/2021 gửi các Đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; Ban Thưởng vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương cơ sở. Nội dung công điện như sau:

. . . . .
 • Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường hoạt động của Hội Luật...
 • Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số...
 • Chỉ thị của Bộ chính trị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
 • Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Công văn số 255/HLGVN ngày 28/9/2021 về việc quán triệt, triển...
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua phong trào thi đua đặc biệt...
 • Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban...
 • Kế hoạc thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án"Xã hội hóa công...
 • Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.
 • Xuất bản Bản tin Luật gia Hà Tĩnh tháng 3 năm 2021
 • Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp...
 • Chương trình hoạt động năm 2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Hà Tĩnh năm 2021
 • V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
 • Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải...
 • Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số...
 • về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội...
 • Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ...
 • Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội...
Loading the player...
Các đơn vị trực thuộc Hội:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: