Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Lawyers Association

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

CỤM THI ĐUA CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Đăng ngày 14-07-2022 18:09
280 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 13/7, tại TP Tuy Hòa, Hội Luật gia cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đồng chí Ngô Đức Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Hữu Quân
. . . . .
 • Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường hoạt động của Hội Luật...
 • Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số...
 • Chỉ thị của Bộ chính trị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
 • Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Công văn số 255/HLGVN ngày 28/9/2021 về việc quán triệt, triển...
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua phong trào thi đua đặc biệt...
 • Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban...
 • Kế hoạc thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án"Xã hội hóa công...
 • Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.
 • Xuất bản Bản tin Luật gia Hà Tĩnh tháng 3 năm 2021
 • Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp...
 • Chương trình hoạt động năm 2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Hà Tĩnh năm 2021
 • V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
 • Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải...
 • Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số...
 • về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội...
 • Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ...
 • Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội...
Loading the player...
Các đơn vị trực thuộc Hội:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: