Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Lawyers Association

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Hà Tĩnh yêu cầu tạm dừng hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người từ trưa nay

Đăng ngày 25-04-2021 15:49
680 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông báo Kết luận của Thủ tướng về công tác phòng, chống Covid-19 tại Văn bản số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 311- CV/TU ngày 26/4/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trong khu vực và trên thế giới, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Công văn hỏa tốc số 2494 /UBND-VX1 về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn tỉnh. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung sau:

BBT
. . . . .
 • Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường hoạt động của Hội Luật...
 • Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số...
 • Chỉ thị của Bộ chính trị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
 • Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Công văn số 255/HLGVN ngày 28/9/2021 về việc quán triệt, triển...
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua phong trào thi đua đặc biệt...
 • Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban...
 • Kế hoạc thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án"Xã hội hóa công...
 • Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.
 • Xuất bản Bản tin Luật gia Hà Tĩnh tháng 3 năm 2021
 • Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp...
 • Chương trình hoạt động năm 2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Hà Tĩnh năm 2021
 • V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
 • Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải...
 • Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số...
 • về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội...
 • Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ...
 • Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội...
Loading the player...
Các đơn vị trực thuộc Hội:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: