Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Lawyers Association

Trang chủ Hoạt động Hội cơ sở

Hội Luật gia huyện Lộc Hà phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày 26-10-2022 14:34
165 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-HLG ngày 20/10/2022 của Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 24/10/2022, Hội luật gia huyện Lộc Hà đã phối hợp UBND huyện Lộc Hà tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm hành chính cấp huyện và cấp xã.

Phương Chi - Hội Luật gia huyện Lộc Hà
. . . . .
 • Văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường hoạt động của Hội Luật...
 • Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số...
 • Chỉ thị của Bộ chính trị về tang cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
 • Kế hoạch Tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Công văn số 255/HLGVN ngày 28/9/2021 về việc quán triệt, triển...
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua phong trào thi đua đặc biệt...
 • Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban...
 • Kế hoạc thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án"Xã hội hóa công...
 • Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.
 • Xuất bản Bản tin Luật gia Hà Tĩnh tháng 3 năm 2021
 • Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp...
 • Chương trình hoạt động năm 2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Hà Tĩnh năm 2021
 • V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
 • Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải...
 • Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số...
 • về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội...
 • Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ...
 • Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội...
Loading the player...
Các đơn vị trực thuộc Hội:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: