Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Lawyers Association

Loading...
Hoạt động Hội Luật gia tỉnh
Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

07-10-2020
Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhằm lấy ý kiến rộng rãi để đóng góp vào các dự thảo luật Quốc hội chuẩn bị xem xét, cho ý kiến; sáng 7/10, Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật bảo...
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sắp chấp hành xong hình phạt tù

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sắp chấp hành xong hình phạt tù

29-09-2020
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 14/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 843/QĐ-BCA-V19 ngày 06/3/2018 của Bộ Công an về Đề án “ Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành...
1
 • Công văn số 255/HLGVN ngày 28/9/2021 về việc quán triệt, triển...
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua phong trào thi đua đặc biệt...
 • Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban...
 • Kế hoạc thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án"Xã hội hóa công...
 • Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.
 • Xuất bản Bản tin Luật gia Hà Tĩnh tháng 3 năm 2021
 • Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp...
 • Chương trình hoạt động năm 2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Hà Tĩnh năm 2021
 • V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
 • Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số...
 • về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội...
 • Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ...
 • Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội...
Loading the player...
Các đơn vị trực thuộc Hội:
Sở - Ban - Ngành:
Liên kết khác: