Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Lawyers Association

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đẹp và ý nghĩa thờ cúng

Đăng ngày 07-10-2021 16:12
10 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật có thật trong lịch sử. Ngài chính là giáo chủ cõi Ta Bà và là người đã sáng lập ra Phật Giáo. Để hiểu được ý nghĩa và những lưu ý cần biết khi thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tại gia, mời các bạn tham khảo bảo viết sau đây

. . . . .
 • Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban...
 • Kế hoạc thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án"Xã hội hóa công...
 • Quyết định 42/QĐ-CA về việc công bố án lệ.
 • Xuất bản Bản tin Luật gia Hà Tĩnh tháng 3 năm 2021
 • Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp...
 • Chương trình hoạt động năm 2021
 • Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Luật gia Hà Tĩnh năm 2021
 • V/v hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới
 • Kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số...
 • về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội...
 • Về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ...
 • Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội...
Loading the player...